OWF Haarlemmermeer
Vergelijking wateranalyse Toolenburgerplas en Haarlemmermeerse Bosplas.
Watertemperatuur.
Geleidbaarheid
PH
CO2-
DO (opgeloste zuurstof)
KH (Calcium hardheid)
NO2 (Nitriet) Wekelijkse meting vanaf week 18 tot week 40
NO3 (Nitraat) Wekelijkse meting vanaf week 18 tot week 40
PO4 (Fosfaat) Wekelijkse meting vanaf week 18 tot week 40
Beoordeling waterkwaliteit (HvG schaal 0-10) Wekelijkse meting vanaf week 18 tot week 40
De chemie belasting is een optelsom van de gemeten waardes van: NO2 (NItriet) + NO3 (Nitraat) + NH3 (Ammonia) + PO4 (totaal Fosfaat) + Fe (IJzer) en SIO2 (Silicaat) in mg/L - ppm.
Home
Versie: 3.2 mei 2019 (Rev.1)
SIO2 (Silicaat of Kiezelzuur) Wekelijkse meting vanaf week 18 tot week 40
Beoordeling water kleur (0 = helder gelijk aan demiwater) Nieuw vanaf 2018
BOD Factor (HVG schaal 0-30)
Waardes > 15 mogelijk diatomeeën of algenbloei en/of de kans op slechter zicht onderwater.
NH3 (Ammonia) Wekelijkse meting vanaf week 18 tot week 40
GH (Totale hardheid)
Fe (IJzer) Wekelijkse meting vanaf week 18 tot week 40
Home
Chemie belasting Wekelijkse meting vanaf week 18 tot week 40
Som uit een berekening van de positieve waardes min de som van negatieve waardes uit de analyse. In de wateranalyse zitten elementen die de waterkwaliteit bevorderen en elementen die nadelig voor de waterkwaliteit zijn.  Dit wordt weer gegeven in een schaal van 0 tot 10 gelijk aan een rapportcijfer.
Gebruikte meetmiddelen