OWF Haarlemmermeer
Omschrijving en wateranalyse Haarlemmermeerse Bos.
De Haarlemmermeerse bosplas  De grote waterplas in het Haarlemmermeerse Bos is in de jaren 1973 – 1977 ontstaan door winning van circa 3 miljoen m3 zand tot een diepte van circa 25 meter. Het oppervlak van de waterplas is circa 25 hectare. Na beëindiging van de zandwinning in 1977 is het terrein rond deze waterplas ingericht als recreatiegebied annex stadspark van circa 115 hectare groot. In 1979 is het opengesteld voor het publiek en sindsdien heeft het zich ontwikkeld tot een regionaal recreatiegebied dat meer dan 400.000 bezoekers per jaar trekt.
PDF wateranalyse
Watertemperatuur.
Geleidbaarheid
PH
CO2-
DO (opgeloste zuurstof)
KH (Calcium hardheid)
SIO2 (Silicaat of Kiezelzuur) Wekelijkse meting vanaf week 18 tot week 40
NO2 (Nitriet) Wekelijkse meting vanaf week 18 tot week 40
NO3 (Nitraat) Wekelijkse meting vanaf week 18 tot week 40
PO4 (Fosfaat) Wekelijkse meting vanaf week 18 tot week 40
Beoordeling waterkwaliteit (HvG schaal 0-10) Wekelijkse meting vanaf week 18 tot week 40
Som uit een berekening van de positieve waardes min de som van negatieve waardes uit de analyse. In de wateranalyse zitten elementen die de waterkwaliteit bevorderen en elementen die nadelig voor de waterkwaliteit zijn.  Dit wordt weer gegeven in een schaal van 0 tot 10 gelijk aan een rapportcijfer.
Waterdynamiek
BOD Dynamiek
BOD Dynamiek Uitleg
Uitleg Bod dynamiek.  Met deze wekelijkse test proberen wij inzicht te krijgen van de biologische ontwikkelingen in het water. Ten onrechte wordt er van uitgegaan, dat in het voor en najaar de meeste CO2 (koolzuur) in het water geproduceerd werd. Uit de metingen blijkt nu, dat dit niet seizoen gebonden is. In het weergrafiekje zie je de temperaturen en zonuren in de week voorafgaand aan de BOD test. Zonuren blijkt de leidende factor te zijn. Hoe hoger het aantal zonuren hoe hoger de CO2 productie. Hoe kan dit? Zonlicht zet CO2- via de waterplanten om in zuurstof (DO). Ja, dit klopt! Tijdens de directe analyse van het watermonster is het CO2- gehalte veel lager dan na 30 min beluchten en 120 uur onder een temperatuur van 20°C in een broedstoof. Het zuurstof gehalte is weer veel lager en de PH is lager geworden en de CO2- is weer veel hoger geworden. Conclusie: Hoe lager het zuurstof en PH niveau is gezakt en hoe meer CO2- er geproduceerd wordt. Dit geeft ons een indicatie van de aanwezige biomassa.
Opmerking: De grafiek waardes zijn het gemiddelde per seizoen.
BOD Factor
Waardes > 15 mogelijk diatomeeën of algenbloei en/of de kans op slechter zicht onderwater.
Home
Versie: 3.2 Maart 2019
Beoordeling water kleur (0 = helder gelijk aan demiwater) Nieuw vanaf 2018
Rapportage 2013 /2017 Rapportage 2013 /2017 Home
Gebruikte meetmiddelen