© Onderwaterfauna.2020 versie 4.4
Onderwaterfauna Haarlemmermeer (OWFH) Home Home
Focus 2021 grafieken
NO2. (Nitriet) Uitvoering: tijdens de even weken
NO3. (Nitraat) Uitvoering: tijdens de even weken
NH3aq. (Ammoniak) Uitvoering: tijdens de even weken
PO4 (Fosfaat) Uitvoering: tijdens de even weken
N2 gehalte (Berekende Stikstof) Uitvoering: tijdens de even weken
(Berekende Nitrificatie index) Uitvoering: tijdens de even weken
(CHLOROFYL index) Uitvoering: tijdens de even weken
(CHLOROFYL index) Uitvoering: tijdens de even weken
Biologisch proces (Chlorofyl) SiO2 wordt opgebruikt door diatomeen (algen). Als SiO2 opraakt, komen de diatomeen in problemen en zullen andere algen hun plaats innemen. Bij toename van algen (hoeft nog niet eens per sé tot uiting te komen als bloei) stijgt de pH als gevolg van biologisch proces (chlorofyl). Bij hoge PO4-concentratie wordt al het opgeloste ijzer gebonden (en slaat neer) <- onder aerobe omstandigheden Voor groei moeten algen voedingsstoffen opnemen à vrij fosfaat (PO4) neemt af. Bij grote sterfte van algen komen de voedingsstoffen weer vrij voor de volgende liefhebber. Dit is conceptueel model van de competitie tussen algensoorten, waarbij wisselende omstandigheden (o.a. weer, maar ook de aanwezigheid van biologisch beschikbare stoffen) de balans kan doen omslaan. Met dank aan dhr. M van Duin Waterschap Rijnland
P4 (Fosfor) Uitvoering: tijdens de even weken (Nieuw)
PH/CO2- factor Uitvoering: wekelijks
CO2 balans t.o.z. gem. 2020 Uitvoering: wekelijks
Uitleg PH/CO2