© Onderwaterfauna.2020 versie 4.5
Onderwaterfauna Haarlemmermeer (OWFH) Home Home
Omschrijving en wateranalyse Haarlemmermeersebos.
Gebruikte meetmiddelen
Grafieken wateranalyse Haarlemmermeersebos
Watertemperatuur. Uitvoering: wekelijks
Geleidbaarheid. Uitvoering: wekelijks
PH. Uitvoering: wekelijks
CO2-. Uitvoering: wekelijks
DO. (opgeloste Zuurstof) Uitvoering: wekelijks
De Haarlemmermeerse bosplas  De grote waterplas in het Haarlemmermeerse Bos is in de jaren 1973 – 1977 ontstaan door winning van circa 3 miljoen m3 zand tot een diepte van circa 25 meter. Het oppervlak van de waterplas is circa 25 hectare. Na beëindiging van de zandwinning in 1977 is het terrein rond deze waterplas ingericht als recreatiegebied annex stadspark van circa 115 hectare groot. In 1979 is het opengesteld voor het publiek en sindsdien heeft het zich ontwikkeld tot een regionaal recreatiegebied dat meer dan 400.000 bezoekers per jaar trekt.
KH. (Calcium hardheid) Uitvoering: Wekelijks
GH. (Totale hardheid) Uitvoering: Wekelijks
(Waterkleur) Uitvoering: Wekelijks
(Beoordeling Water) Uitvoering: Wekelijks
(Waterdynamiek) Uitvoering: Wekelijks
NO2. (Nitriet) Uitvoering: tijdens de even weken
NO3. (Nitraat) Uitvoering: tijdens de even weken
NH3aq (Ammoniak) Uitvoering: tijdens de even weken
P4. (Fosfor) Uitvoering: tijdens de even weken
PO4. (Othofosfaat) Uitvoering: tijdens de even weken
Fe. (IJzer) Uitvoering: tijdens de even weken
SIO2. (Silicaat of Kiezelzuur) Uitvoering: tijdens de even weken
(Chemie belasting) Uitvoering: tijdens de even weken
Uitleg Bod dynamiek.  Met deze wekelijkse test proberen wij inzicht te krijgen van de biologische ontwikkelingen in het water. Ten onrechte wordt er van uitgegaan, dat in het voor en najaar de meeste CO2 (koolzuur) in het water geproduceerd werd. Uit de metingen blijkt nu, dat dit niet seizoen gebonden is. In het weergrafiekje zie je de temperaturen en zonuren in de week voorafgaand aan de BOD test. Zonuren blijkt de leidende factor te zijn. Hoe hoger het aantal zonuren hoe hoger de CO2 productie. Hoe kan dit? Zonlicht zet CO2- via de waterplanten om in zuurstof (DO). Ja, dit klopt! Tijdens de directe analyse van het watermonster is het CO2- gehalte veel lager dan na 30 min beluchten en 120 uur onder een temperatuur van 20°C in een broedstoof. Het zuurstof gehalte is weer veel lager en de PH is lager geworden en de CO2- is weer veel hoger geworden. Conclusie: Hoe lager het zuurstof en PH niveau is gezakt en hoe meer CO2- er geproduceerd wordt. Dit geeft ons een indicatie van de aanwezige biomassa. Opmerking: De grafiek waardes zijn het gemiddelde per seizoen.
(BOD Dynamiek) Uitvoering: tijdens de even weken
(BOD Factor) Uitvoering: tijdens de even weken
BOD Dynamiek Uitleg
(Beoordeling Chemie) Uitvoering: Tijdens de even weken
PH/CO2- factor Uitvoering: wekelijks
Uitleg PH/CO2
TDS (Total Dissolved Solids) Uitvoering: Wekelijks (Nieuw)